>
 
 
 
Pur jaore
Mottoos
Veldteekes
't drietal
 
Neutbonne
Liekes
Ketakt
 
 
 
2023: Kende 't lieke
2022: van goej uize
2021: Wa d'n optreje
2020: Draai 't mar om
 
2019: A'k jou nie aar
2018: Da's M'n Stadje
2017: Alles daanst!
2016: Ok ier op reis?
 
2015: Kend't veraol?
2014: Kommt da zien! 't Is sir
2013: Gaòd'op sjiek?
2012: Ziede sterre?
 
2011: Vliegd'ok mee?
2010: Zijd'in de mart?
2009: Gin zeej t'ò&ogra
2008: 't Is wir sport
 
2007: 't Bleft kunst
2006: Leeve de leut!
2005: D'n emel te rijk
2004: Ou'd oew spoor
 
2003: As 'n sprookje
2002: W' emme wa te 44
2001: 't Zit gebakke
2000: Waor is d'n tijd
 
1999: Zit ok op roze
1998: Mee ope kaort
1997: Ziede me gère
1996: Oòr ze zienge
 
1995: Kienderspel
1994: Eddut geleze
1993: Wad'un blomme
1992: Zijn'k in bé&eacu
 
1991: Da wor féé
1990: Lache zee tie
1989: Gelòòf dur
1988: Blef bij de les
 
1987: Doeget saome
1986: Das pas bouwe
1985: Speul dus mee
1984: Oe mottet nou
 
1983: Oòr d'ut luije
1982: Oe laptettum
1981: Waor slaogut op
1980: Wa lòòp ut
 
1979: Zet oe eige in
1978: Ed oewe draai
1977: Zij dur aagter
1976: Zie du't zitte
 
1975: Wit van waante
1974: Zoekt oe eige
1973: Oe ekket nouw
1972: Grept oe kaans
 
1971: Ouwet gaonde
1970: Tullepetaone ziede gij a
1969: Leg d'is aon
1968: 700 Keer leutiger
 
1967: En toch bewegut
1966: Ik zal jou wa vertelle
1965: Edde z'alle elluf
1964: Nie alluf mar dubbel
 
1963: Kleur bekenne
1962: Allee-allee
1961: As ut effe kan
1960: Zurregt dagge d'r bij zi
 
1959: W'emme ne maon in Roosen
1958: We doen wir zot
1957:
1956: